< bigger & better business >

Att driva ett företag innebär löpande möten med frågor om hur företagets framtid ska se ut. Organisationen måste anpassas och optimeras till ändrade förutsättningar, och många har också en stark vilja att växa i vinstmarginaler och omsättning. Hos TenElva Consultings rutinerade företagsutvecklare Victoria Åkerblom får du hjälp med tillväxt & digitalisering, effektivisering, out/sourcing, affärsutveckling och internationalisering.

 

Det är dina önskningar som formar uppdragen, oavsett om det är en specifik del du vill att vi fokuserar eller om du vill ha en total business transformation. 
I dryga decenniet har jag hjälpt mindre och större företag och organisationer med att växa, prestera bättre och bli mer lönsamma. Det har resulterat i mycket nöjda, och mer livskraftiga, kunder.

 

TenElva Consulting hjälper kunder med verksamhets- och affärsutveckling.


Fokus är:

pil TILLVÄXT & DIGITALISERING:
  Transformera ett mindre bolag med viss lönsamhet till ett större företag med hög lönsamhet

Tillväxt strävar många företag efter – att växa och bli större med en hög lönsamhet och global närvaro!

 

En central del i företagsutveckling är att sätta igång tillväxten både nationellt och internationellt.


Vid Tillväxt fokuseras att sätta igång och driva på arbetet, efter att vi tillsammans gjort en analys av förändringsbehov och specificerat målbilden att uppnå inom en satt deadline.

pil EFFEKTIVISERING:
   Strukturera upp och skapa processer/rutiner som gör att så mkt som möjligt blir ”självspelande”

Det mesta skulle kunna fungera bättre.

Ibland är det oerhört viktigt att det finns väl fungerande processer och arbetsrutiner för hur det interna och externa arbetet ska löpa på för att företaget ska klara av att fortsätta tjäna pengar/ överleva.

Ibland är haltande effektivitet bara irriterande för alla inblandade.


I uppdraget att effektivisera organisationen sätter vi målet att fokusera och strukturera upp verksamheten och skapa processer och rutiner som gör att så mycket som möjligt flyter på i en logisk och smidig följd med syftet att verksamheten blir ”självspelande” i hur produkt eller tjänst tas fram och levereras.

 

Inom ramarna för effektiviseringsuppdrag ryms både bolagsstyrning, t ex som aktiv i bolagsstyrelsen,  och uppdrag av en mer ”hands-on” karaktär där rollen blir effektiviseringskonsult.

pil OUT/SOURCING:
   Identifiera essensen i företaget för störst förtjänstmöjlighet och managera outsourcing av övrig business

Första steget är att få samsyn i ledningsgruppen kring vad som är kärnverksamhet.


Därefter leda och driva arbetet med att lägga ut (dvs outsourca) de överenskomna övriga områdena till extern part. Eller att managera bytet av extern part som har hand om vissa områden som inte räknas som core-business.

pil AFFÄRSUTVECKLING:
   Från första kontakten till ”affären-i-hamn”

Ökad försäljning av lönsamma affärer står högt på många företags önskelista.

 

Ökad försäljning av smarta affärer är den mest säkra satsning som kan göras av en verksamhet för att växa, eller ta sig in på nya önskade marknader.

pil GLOBALISERING:
   Starta och etablera verksamheten utomlands

Efter något/ några år på hemmamarknaden så upplever många företag att de ”vuxit ur” hemmamarknaden och vill addera nya utlandsmarknader till kundbasen.


TenElva Consultings roll i Globaliseringsarbetet är att först sätta samsyn inom ledningsgruppen om vad och varför man vill uppnå med sin internationella expansion. Därefter analyseras lämpliga marknader och en eller flera väljs ut. Vi leder och driver arbetet med att bygga upp en kundbas på vald/a utlandsmarknad/er samt en lokal etablering (t ex i form av franchisekedja, lokala återförsäljare el dyl).

 

Klicka på respektive område för att läsa mer om det!