< bigger & better business >

Exempel på genomförda kunduppdrag:

 

pil Tillväxt och effektivisering av verksamheter genom nå-igenom-bruset-marknadsföring

Uppdraget var att få företaget att komma ur sin stagnation och ekonomiska bekymmer för att istället växa och öka lönsamheten rejält.

Uppdrag: Från scope och strategi, till lösningsdesign och implementation.

Steg 1) Översyn av affärsmodell – kan vi bli mer digital-smarta? Så att vi ökar både den interna och externa effektiviteten. Nya förutsättningar på marknaden ger oss nya möjligheter som vi kan ha stor tillväxtglädje av.


Steg 2) Smart out/sourcing, där vi fokuserar på rätt saker i kärnverksamheten, och med hjälp av spetskompetens på andra områden blir ännu bättre som helhet.


Steg 3) Nå-igenom-bruset marknadsföring!
…SEO, SEM, SMM, Google Adwords, Digital annonsering, Content marketing etc.


Steg 4) Jobbar aktivt med affärsutveckling på alla tillgängliga sätt:
Ringer cold-calls, uppföljning av leads, håller kundseminarier och inspirationsworkshops, letat och kontaktar nya återförsäljare, utbildar återförsäljare och externa intressenter, deltar på mässor och events etc. 

 

pil Digitala transformations

Lett transformationsprogram för företag att agera smartare på en marknad med nya utmaningar.

Har säkerställt ett holistiskt synsätt när vi gjort ett omtag på företagets affärsmodell, och vi har sett över processerna för att komma närmare kunderna och ge en bättre användarupplevelse samt implementerat de digitala lösningar och möjligheter som blir effektivast i sammanhanget.


Resultatet i detta företagsutvecklings-uppdrag:
Kundnöjdheten, och antalet nya kunder, ökade markant!

pil Affärsutveckling, både utveckling av befintliga kunder och nykundsbearbetning

Uppdragsgivaren ville komma in på nya affärsområden och kunder.


Ett antal kunder och affärsområden identifierades. Områdena konkretiserades genom att listas i antal och deadline. Därefter bearbetade TenElva Consulting dessa kunder och grupper. Vissa kunder var nya för uppdragsgivaren (ett medelstort svenskt företag), och vissa andra kundföretag fanns redan men uppdragsgivaren önskade komma in på högre nivå (ledningsgruppsnivå) hos dessa etablerade kunder.


Affärsutveckling från första kontakten där förstamöten bokades, via att identifiera affärsmöjligheter och offerera, till att förankra och driva affären i hamn med tillhörande tjänsteleverans.

pil Sätta scopet på global satsning

Ett stort internationellt företag skulle göra en samordnad satsning valid för hela koncernen.
Uppdraget var att ta fram riktlinjer för satsningen, driva och leda arbetet samt förankra att personer i ledande befattning i samtliga ingående områden ”var med på noterna”.


På ett kvartal gick vi från ”vitt papper” till ”mission completed”.

 

Nyckeln till framgång? Ett smart upplägg med ett kostnadseffektivt koncept, kommunikation och ett antal workshops där vi vände på ”högt och lågt” för att nå samsyn och resultat.

pil Start av nya företag. Start av svenskt företags dotterbolag utomlands

Målet: Ett mellanstort svenskt bolag hade önskan att ta sig in på den amerikanska marknaden.


Uppdraget var att verkställa detta – allt från att hitta lokala kunder till att anställa lokal personal.

 

Start av nytt företag:

 

I TenElva-gruppen ingår även TenElva Travel Goods som startades av mig, Victoria Åkerblom, 2006. TenElva Travel Goods är ett företag som utvecklar och säljer designade reseprodukter (se www.tenelva.com ) till privatpersoner via webbshop och återförsäljare för butiksförsäljning. Ett företag jag byggt upp från ”scratch”

 

Detta är två exempel på uppdrag inom Företagsutveckling där uppdraget har startat i ett mycket tidigt skede av företagets livscykel.

 

pil Ledningsgruppsutveckling för bättre målfokus

Arbetade med en ledningsgrupp under en period för att med hjälp av olika verktyg öka individernas målfokus att leverera högre lönsamhet till företaget på bottom line.


Vi jobbade brett, och på både strategisk målnivå såväl som hands-on med praktiska tillvägagångssätt.


En ”kul, utvecklande och lönsam” resa.

pil Ta fram strategi för outsourcing

Vad ska outsourcas och varför? Det har varit frågan i olika uppdrag.


Ofta blir det till att börja med att få samsyn i ledningsgruppen kring vad, på mer konkret nivå, som är kärnverksamhet respektive sido-verksamhet. Det kan vara en känslig process. Därför jobbar vi tillsammans med att gå igenom verksamhetens roll i framtiden och hur företaget bäst kan möta framtida utmaningar snabbt och effektivt i den globala och lokala konkurrensen.


Baserat på den samsynen arbetar vi sedan gemensamt fram företagets outsourcing-strategi. TenElva Consulting leder och driver arbetet framåt, och spänner sinnena för att ge ledningsgruppen vidgade vyer och input till arbetet med att mål- och framtidsanpassa sitt företag.

 

pil Out/sourcing management av produkter och tjänster

När väl en strategi finns kring vad som ska outsourcas inom verksamheten så ska det ju även verkställas i praktiken, dvs outsourcingen av produkter och tjänster ska manageras (leda och drivas till resultat).


Uppdragen har handlat om delar, eller hela kedjan, av outsourcing från att hitta lämplig part som kan utföra uppgiften (tillverka produkten/ leverera tjänsten) till att säkerställa att de administrativa rutinerna mellan företaget och den externa parten fungerar smidigt.

 

pil Leda och driva IT-projekt

Många verksamhetsutvecklingsprojekt har någonstans en bas i att ett system ska köpas in eller utvecklas med interna/externa resurser för att öka företagets konkurrenskraft. 

 

TenElva Consulting leder och driver dessa IT- o/eller verksamhetsprojekt i mål inom Time-Cost-Quality ramarna som är satta.

 

Vi säkerställer resultat och en trevlig, lärorik resa till målet.

 

pil Leda complaince projekt

Uppdraget var att säkerställa att ett projekt kom säkert i hamn som avsåg uppfyllande av ett lagkrav. Utmaningen i uppdraget var att balansera nytta mot kostnad, dvs säkerställa att inte kostnaden skenade iväg utan att lagkravet kunde uppfyllas så effektivt som möjligt utan stora kostnader för verksamheten i de olika länderna globalt.

pil TurnAround-uppdrag för att vända businessen till utveckling och att växa

Ett företag som under många år haft en viss kundkategori och verksamhetsinriktning men som akut behövde tänka nytt och jobba med andra områden och kundkategorier när marknaden snabbt krympte under en darrig höst. 
Vi satte målbilden, byggde ny bolagsstruktur och satsade hårt på affärsutveckling för att skaffa oss både fler marknadsområden och kontracykliska kundkategorier i Sverige. Även den lokala marknaden bearbetades intensivt för att lägga en bra bas inför kommande marknadsvändning där kännedomen om företagets existens skulle finnas top-of-mind hos stora som små lokala aktörer.


Inom ramen för TurnAround-uppdraget gjordes även en genomlysning av allt inom företaget med syfte att optimera och effektivisera för framtiden. Områden vi dessutom förändrade var t ex:

Paketering av koncernens erbjudanden.

Modernisering av den externa-/ marknadsprofilen.

Outsourcing av valda delar av verksamheten.

Uppbyggnad av strategiska nätverk.

JointVenture-samarbete.


En mycket nöjd kund där vi tillsammans gjorde en ”kul, utvecklande och lönsam” resa.


Klicka på respektive område för att läsa mer om det!


Kundreferenser:
AntsoBoomerang Solutions, ContageLänsförsäkringar, Sigma, Volvo, Västra Götalandsregionen

Lönsamhetsutvecklande affärer!